Ødeleggelse av nervefibre ved SLE


Ødeleggelse av nervefibre som ledd i autoimmun sykdom

Lasse Gunnar Gøransson   
Lasse Gunnar Gøransson disputerer i aulaen Stavanger Universitetssjukehus den 13.oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
”Small-Diameter Nerve Fiber Neuropathy in Patients with Systemic Autoimmune Diseases”
Perifere nerver består av både tynne- og tykke nervefibre. Ved skade/sykdom i det perifere nervesystemet vil vanligvis begge type fibre involveres, men isolert påvirkning av tynne nervefibre er beskrevet ved forskjellige medisinske tilstander.
Autoimmune sykdommer kjennetegnes av en svikt i et eller flere kontrollsystem i kroppens immunforsvar med produksjon av forskjellige autoantistoffer. Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun, kronisk, inflammatorisk sykdom og betegnes ofte som en ”modell” for autoimmune sykdommer.
Ved tynnfiber nevropati vil pasientene vanligvis klage over ”positive” nevrologiske symptomer som brenning, svie, verk og utstrålende smerte. ”Negative” symptomer som redusert evne til å føle varme og kulde, rapporteres sjelden.
Det er nylig utviklet en immunhistokjemisk metode hvor tynne nervefibre i huden kan farges og deretter telles i hudbiopsier. Vi har brukt denne metoden til å bestemme antall tynne nervefibre i stansebiopsier fra hud hos friske forsøkspersoner og hos tre forskjellige pasientgrupper med autoimmune sykdommer, SLE, primært Sjøgrens syndrom (PSS) og revmatoid artritt (RA). Vi ønsket å undersøke om tynne nervefibre ødelegges ved enhver immunologisk sykdom eller om det er forskjell mellom ulike immunologiske sykdommer.
Avhandlingen viser at ved SLE angripes de tynne nervefibrene sannsynlig som ledd i den autoimmune sykdommen uten at de tykke nervefibrene angripes i samme grad. Dette i motsetning til PSS hvor tykke-og tynne nervefibre angripes i samme grad, og til RA hvor antall tynne nervefibre er som hos friske forsøkspersoner.
Avhandlingen konkluderer med at tynne nervefibre angripes i ulik grad ved forskjellige autoimmune sykdommer. Utfordringen videre er å finne mekanismen som fører til skade på de tynne nervefibrene for målrettet behandling.
Personalia:
Lasse Gunnar Gøransson er født 1962 i Sarpsborg. Han er utdannet cand.med fra København Universitet 1988, spesialist i indremedisin 1997 og i nyresykdommer (nefrologi) 1998. Han er ansatt som overlege ved Medisinsk Klinikk, Nefrologisk Seksjon, Stavanger Universitetsjukehus. Fra 2001 har han vært ansatt i bistilling som universitetslektor og fra 2004 som klinisk stipendiat ved Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra Helse Vest. Arbeidet utgår fra Seksjon for Klinisk Immunologi, Stavanger Universitetssjukehus, med prof. dr.med. Roald Omdal som hovedveileder og prof. dr.med Svein Ivar Mellgren som biveileder.